TOPAZ
dagcentrum voor palliatieve zorg
vrijdagochtend 18 juli 2003

"Een leven duurt een leven lang"
Wouter

KLIK HIER VOOR DE FOTOREEKS
update: 20 december 2004

STEUN HET DAGCENTRUM TOPAZ!


Het dagcentrum TOPAZ te Wemmel is reeds 7 jaar actief en kwam er op initiatief van het Academisch Ziekenhuis VUB. Palliatieve patiënten met een levensbedreigende aandoening (vnl. kanker) kunnen hier gedurende de dag terecht en kunnen op deze manier langer thuisblijven liefst tot het einde toe. Haar voorbeeldfunctie kreeg navolging in België en sinds 2002 worden er naast TOPAZ 10 gelijkaardige dagcentra door het RIZIV gesubsidieerd.
Dankzij de inzet van een dertig-tal vrijwilligers en een beperkte maar sterk gemotiveerde staf worden deze patiënten goed ondersteund, en dit zowel op medisch, psychologisch, sociaal en spiritueel niveau.

De overheid wil deze initiatieven vanaf 1 januari 2005 stoppen omdat de bezettingsgraad te laag zou zijn. Hoewel dit voor sommige dagcentra inderdaad nog het geval is (sommigen zijn nog maar 2 jaar bezig) is dit zeker niet zo voor TOPAZ: er komen per openingsdag minstens 10 patiënten naar TOPAZ, wat overeenkomt met de voorziene maximale bezettingscapaciteit van het centrum.
TOPAZ biedt diverse voordelen: lotgenotencontact, ondersteuning van de familie die even op adem kan komen, supportieve behandelingen (bv. bloedtransfusies) die anders een hospitalisatie vereisen, professionele psychologische onderteuning, creatieve activiteiten, ...

Het is voor de patiënten ondenkbaar dat dit initiatief zou opgeheven worden. Sinds haar oprichting werd TOPAZ mee gesteund door de Vlaamse GemeenschapsCommissie, die immers heel goed beseft dat de mantelzorg voor velen in Brussel erg beperkt is.

Met deze brief doen we een dwingende oproep naar alle sympathisanten om dit initiatief verder te ondersteunen, bijvoorbeeld op rekeningnummer 011-2500661-61 met vermelding giftrekening TOPAZ 44501157. (Het eerste nummer is de algemene rekening van het AZ VUB, dus het 2de nummer duidelijk vermelden. Het voordeel is dat men hierdoor een fiscaal attest kan krijgen.)

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht op tel 02 456 82 02.

Uit naam van onze patiënten zijn wij u zéér erkentelijk voor uw belangstelling.

Met vriendelijke groeten,


Prof dr Wim Distelmans
verantwoordelijke TOPAZAlle afbeeldingen en foto's zijn copyright MJ SMETS. Alle rechten voorbehouden.
Ze mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.
Wenst u een foto te gebruiken,
contacteer me

All images and material are Copyright MJ SMETS. All Rights Reserved.
Images may not be used without written permission.
If you would like to license or use an image,
contact me

MJ SMETS