Begijnhofprijs 2007

Zaterdagavond 26 mei 2007
mocht ik in het stadhuis van Dendermonde
de Begijnhofprijs in ontvangst nemen.Deze tweejaarlijkse kunstprijs
sneed dit jaar de kunstvorm fotografie aan,
rond het thema 'Begijnhoven in Vlaanderen'.

'Er waren meer dan driehonderd inzendingen, waarvan er honderd werden gesleecteerd voor een tentoonstelling
op 26, 27 en 28 mei en op 9 en 10 juni 2007 in de Ros Beiaardzaal
van het stadhuis van Dendermonde'


De Begijnhofprijs is een tweejaarlijks initiatief van Vzw Patacon. Doel van de prijs en de daaraan gekoppelde wedstrijd is om vrouwelijke kunstenaars een actueel forum te geven. De prijs beoogt het verder zetten van de geest van de begijnen waarbij het streven naar gelijkheid en zelfstandigheid van vrouwen centraal staat. In 2007 richt de Begijnhofprijs zich op ‘fotografie’. Dit keer werden vrouwelijke fotografen uitgedaagd om ‘Begijnhoven in Vlaanderen’ in beeld te brengen.
Winnende fotoreeks


Begijn - hof


Grootjuffrouw


Kant


Begijnhofprijs

Sinds haar ontstaan heeft de V.Z.W. Patacon, die gevestigd is in het St-Alexiusbegijnhof te Dendermonde, zich ingezet voor vrouwen op het artistieke vlak om zo de geest van de Begijnen (zelfstandigheid en gelijkheid) verder te zetten. De V.Z.W. Patacom wilt dit een nieuwe en moderne dimensie geven door vrouwelijke kunstenaars aan bod te laten komen.

De V.Z.W. neemt het initiatief elk jaar een klein cultureel evenement te organiseren en om de twee jaar een Begijnhofprijs uit te reiken. De organisatie is gericht op spiritualiteit en wil een rode draad trekken tussen verleden, heden en toekomst, om de kunstenaars hier nauwer bij te betrekken. Ook komt het ten goede aan het cultureel erfgoed: de Begijnhoven.

De Vlaamse Begijnhoven zijn een werelderfgoed van de Unesco geworden.

"Begijnhoven met hun typische architectuur representatief voor deze semi-religieuze levensvorm gesticht door en voor vrouwen" maar ook een erfgoed dat voortdurend in beweging is en evolueert, in gedachten bewarend als één van de oudste zelfstandige vrouwenbewegingen van de Nederlanden.

In 1997 was het de beurt aan auteurs van proza en poëzie. De prijs werd uitgereikt in aanwezigheid van Minister Miet Smet en van de Ambassadeurs van Zuid-Afrika en Nederland.

In 1999 werd aan Vlaamse vrouwelijke organisten een kans gegeven. De laureate werd bekendgemaakt in aanwezigheid van Minister Miet Smet, de Heer Van Schoors, afgevaardigde van Gouverneur Herman Balthazar en Schepen Ferdy Willems. Op 28 september 1999 gaf de laureate een concert samen met de befaamde orgelist Hommel in de Kathedraal van Luxemburg, in aanwezigheid van de Ambassadeur van België in Luxemburg en tal van prominenten, en dit in samenwerking met de Vlaamse Club in Luxemburg. Nadien werd een receptie aangeboden in het paleis op de Place d'Armes.

In 2001 stonden de Vlaamse vrouwelijke kernmisten in de belangstelling met hedendaagse sculpturen, waaronder kerkattributen. Deze werken werden tentoongesteld in drie verschillende begijnhoven en in de Sint-Jacobskerk te Antwerpen.

In 2003 was de het de beurt aan Vlaamse vrouwelijke componisten met een compositie voor Hildegard Von Bingen van wie het ganse oeuvre zou belicht worden. Deze Begijnhofprijs is niet doorgegaan. Tot onze verwondering was er maar één Vlaamse kandidaat, wel verschillende uit Duitsland, Oostenrijk, Engeland en Nederland.

In 2005 stond de Begijnhofprijs in het licht van het "Jaar van de vrouw" en ging de aandacht uit naar een speelwedstrijd voor vrouwelijke beiaardiers op de gerestaureerde beiaard van het belfort te Dendermonde. Aangezien de Vlaamse belforten door de UNESCO werden uitgeroepen tot werelderfgoed was de wedstrijd gepatroneerd door UNESCO-Vlaanderen. Ook de Hoge Raad voor de Vrouw, het stadsbestuur van Dendermonde en de Koninklijke Beiaardschool "Jef Deneyn" van Mechelen verleenden hun medewerking. Het jaarboek van deze editie is momenteel in druk.

In 2007 richtte de Begijnhofprijs zich op 'fotografie'. Dit keer werden vrouwelijke fotografen uitgedaagd om 'Begijnhoven in Vlaanderen' in beeld te brengen. De prijs werd uitgereikt in aanwezigheid van gedeputeerde Jef Dauwe van de provincie Oost-Vlaanderen, burgemeester Piet Buyse van Dendermonde en schepen van Cultuur Marius Meremans.
Ook het Federaal Ministerie Gelijke Kansen Beleid, de Koninklijke Fotoclub Imago van Hamme, het Centrum voor Beeldexpressie Vlaanderen, de Kloostergemeenschap Sint-Vincentius, CVB-voorzitter Freddy Van Vlaanderen, Bett Clerbout en Inge Vinke, verleenden hun medewerking.

De Begijnhofprijs is een plaquette in brons ontworpen door Jeanne De Dijn, die haar visie op het beeld uiteenzet als "Symbolisch verpersoonlijking van wat begijnhoven waren door de eeuwen heen, gesticht voor en door vrouwen; elke vrouw zelfstandig maar solidair met de gemeenschap. Vrouwen die alle drie een andere richting uitkijken, onafhankelijk maar één door een lijn die hen verbindt, bewijsbaar onvoorwaardelijke solidariteit en gemeenschappelijke sterkte met het kerkje en een veilige ingangspoor.


Bron: VZW Patacom

Jeanne De Dijn werd op 24 december 1919 te Wichelen geboren als dochter van boekhouder Clemens De Dijn en Maria Lauwers. Het gezin vestigde zich in 1923 in Dendermonde. Jeanne De Dijn zou er het diploma van onderwijzeres behalen, doch nooit lesgeven. Sedert 1943 volgde ze de lessen van Alfred Courtens in de beeldhouwklas van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Dendermonde. In 1950 beëindigde ze haar studies met een gouden staatsmedaille. Beroepshalve zal ze tot 1980 tekenwerk verrichten op een architectenbureau.
In het begin van de zestiger jaren maakte Jeanne De Dijn zich los van haar academische opleiding en ontwikkelde ze een eigen stijl, gebaseerd op keien en eivormen. Veel van haar werken worden in cementsteen gerealiseerd. Verscheidenen buitenlandse studiereizen verruimen haar horizon en drukken een duidelijke stempel op de thematiek en de stijl van haar werk: strakke monumentaliteit, spirituele eenvoud, sacrale vitaliteit, erotiek en mystiek kenmerken sinds die tijd haar oeuvre.
Het ministerie van Cultuur onderscheidde haar met studiebeurzen naar Egypte en naar India. Zij werd geselecteerd voor de "Prijs Olivetti 1967" en werd laureate van "Vlaamse kunstenaars Nu".
Talrijke galerijen organiseerden individuele tentoonstellingen van haar werk. Zij exposeert ook in haar atelier te Dendermonde in de Sint Rochusstraat 23.
Jeanne De Dijn is de auteur van verscheidene trofeeën o.m. "Troubadour" (Sabam), "Fuga" (Unie van Belgische Componisten) "Prijs van de tv-kritiek 1972", cultuurtrofee Zele. Zij boetseerde de portretten van Staf Bruggen (KNS Gent), Minister van Sociale Voorzorg Pl. De Paepe (Zuidertoren Brussel), plaket Staf Bruggen (VTB Antwerpen).


Bron: http://www.dendermonde.be

Alle afbeeldingen en foto's zijn copyright MJ SMETS. Alle rechten voorbehouden.
Ze mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.
Wenst u een foto te gebruiken,
contacteer me

All images and material are Copyright MJ SMETS. All Rights Reserved.
Images may not be used without written permission.
If you would like to license or use an image,
contact me

MJ SMETS